جستجوی پیشرفته

سنگ ماساژ 

سنگ ماساژ

سنگ های ماساژ برای استفاده بدن در راستای هدف ماساژ درمانی طراحی شده اند. این سنگها از نوع سنگ بازالت هستند و نحوه استفاده آن ها به این صورت است که ابتدا سنگ ها را روی حوله قرار داده و در داخل هیتر مخصوص که اشبا از آب است می گذاریم . زمانی که آب به درجه مورد نظر رسید ، سنگ های گرم شده را روی قسمت مختلف بدن از جمله : پشت و کمر - پاها - دست - شکم - شانه و گردن - کف پا - صورت و ... جهت درمان و آرامش قرار میدهیم . هر سنگ در مجموعه سنگ های ماساژ با اندازه ها و اشکال مختلف برای قسمت های مختلف بدن استفاده می شود .

با تخفیف خریداری کنید ...