جستجوی پیشرفته

تخت ماساژ 

تخت ماساژ

برای هر ماساژور حرفه ای داشتن تخت ماساژ یعنی اولین گام برای یک ماساژ موفق

این بدان معنا نیست که تخت ماساژ تنها برای ماساژورهای حرفه ای یا برای مکان های مخصوص ماساژ کاربرد دارد ، بلکه به مانند تمامی وسايل و لوازم ماساژ ،تخت ماساژ هم برای مصارف خانگی بسیار کاربردی است.

استفاده از تخت ماساژ برای راحتی فرد ماساژ گیرنده و تسلط بیشتر شخص ماساژ دهنده است ، پس جنس  رویی آن برای ایجاد احساس راحتی و آسایش مهم و ضروری می باشد .بهتر است تخت ماساژ قسمت نگهدارنده صورت برای راحتی فرد ماساژ گیرنده را نیز دارا باشد . نوع جنس بدنه آن هم باید بتواند افراد با وزن بیشتر را نیز تحمل کند . 

تخت های ماساژ دارای ضمانت 3 ماهه سلامت ماندگار هستند. 

با تخفیف خریداری کنید ...