جستجوی پیشرفته

لوازم جانبی ماساژ 

لوازم جانبی ماساژ

یک ماساژور حرفه ای برای داشتن بهترین کیفیت در انجام ماساژ باید از لوازم جانبی مناسب نیز استفاده کند . پس مسلما استفاده از لوازم جانبی ماساز برای برخورداری از یک ماساژ کامل بدن در جهت درمان ، آرامش و زدودن تنش و خستگی های روزانه ، امری مهم و ضروری است . لوازم جانبی ماساز از جمله هیتر سنگ ، گرم کن حوله ، جا شمعی ،محافظ صورت و غیره ، لازمه هر مرکز ماساژ است . 

با تخفیف خریداری کنید ...